Tin văn hóa trà

Thập đại danh trà Trung Quốc

Thập đại danh trà hay Trung Quốc  thập đại danh trà là một danh sách gồm 10 loại trà được coi là nổi tiếng nhất của Trung Quốc

Thập đại danh trà Trung Quốc

    Thập đại danh trà hay Trung Quốc  thập đại danh trà là một danh sách gồm 10 loại trà được coi là nổi tiếng nhất của Trung Quốc.

.  1 Trà Long Tỉnh(龙井茶)
          Trà Long Tỉnh thuộc loại trà xanh Trung Quốc nổi tiếng nhất
         
Xut x vùng Tây Hồ, tỉnh Chiết Giang.

    2 Trà thiết Quan Âm (铁观音)
           Trà thiết Quan Âm thuộc loại trà O Long Trung Quốc nổi tiếng nhất
          Xut x vùng An Khê, tỉnh Phúc Kiến.

   3 Trà Phổ Nhĩ (云南普洱)
          Trà Phổ Nhĩ
Xut x vùng Tư Mao, Vân Nam.

   4 Trà Đại Hồng Bào (武夷大紅袍)
      Trà Đại Hồng Bào
Xut x vùng Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến.

   5 Trà Bích Loa Xuân
(碧螺春)
   Bích Loa Xuân trà thuộc loại trà xanh, xut x vùng Thái Hồ, tỉnh Giang Tô.

  6 Hoàng Sơn Mao Phong (
黃山毛峰)
   Mao phong trà
Xut x vùng Hoàng Sơn, tỉnh An Huy.

  7 Quân Sơn Ngân Châm (
君山银針)
   Ngân châm trà
Xut x vùng Quân Sơn, tỉnh Hồ Nam.

  8 Kỳ Môn Hồng Trà (
祁門紅茶)
   Kỳ Môn hồng trà
Xut x vùng Kỳ Môn, tỉnh An Huy.

  9 Lục An Qua Phiến (
六安瓜片)
   Lục An Qua Phiến
trà Xut x vùng Lục An, tỉnh An Huy.

  10 Bạch Hào Ngân Châm (白毫银针)
           Bạch Hào Ngân Châm trà
Xut x  tỉnh Phúc Kiến.

Chia sẻ:
Đối tác