Thông tin tài khoản

Thanh toán chuyển khoản

 

CHỦ TÀI KHOẢN: NGÔ THIÊN KIM

NH TECHCOMBANK PGD BÁT ĐÀN, HÀ NỘI:  1903 390 954 3017.

NH VIETCOMBANK PGD TRẦN PHÚ, HÀ NỘI: 0021 000 416 565.

NH MB BANK, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI              : 1403 995 333 333.

Chia sẻ:
Đối tác