Trà Trung Hoa

Thanh Sơn Lục Thủy

 Trà Thanh Sơn Lục Thủy là 1 dòng trà đặc biệt của Trung Hoa.Cánh trà xanh như lá cây,nước trà xanh như nước biển,vị trà đắng đầu lưỡi nhưng rất ngọt hậu và để lại dư vị rất lâu. Đặc biệt trà này rất mát tốt cho những người nóng trong người,thường xuyên bị nhiêt.

Đối tác