Ấm tử sa

ATS-0593900(Đã bán)

Màu sắc: Hồng Sa

Dung tích:150ml

Nghệ nhân: Lăng Yến Cầm

Câu đối trái
Đối tác