Ấm tử sa

ATS-0521450 (Đã bán)

Màu sắc:Màu nâu

Dung tích:150ml

Nghệ nhân:Từ Xuân Tiên

Câu đối trái
Đối tác